دسته بندی ها

  عملیات

۱ گیگابایت هاست NVMe SSD
27,000 تومان ماهانه
۲ گیگابایت هاست NVMe SSD
53,000 تومان ماهانه
۳ گیگابایت هاست NVMe SSD
79,000 تومان ماهانه
هاست سفارشی
شروع از 28,000 تومان ماهانه