یک دامنه انتخاب کنید...

www.
www.

www.

* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .ir

بررسی در دسترس بودن... تایید روند انتقال دامنه... تایید نام های انتخابی...

متاسفانه دامنه :domain موجود نیست
خوشبختانه موجود است!
تماس با ما

دامنه شما واجد شرایط انتقال است

لطفا قبل از ادامه روند انتقال، از باز بودن قفل انتقال دامنه در رجیستر قبلی، اطمینان حاصل نمایید

روند انتقال قابل انجام نیست

دامنه وارد شده، اصلا ثبت نشده است !

اگر دامنه اخیرا ثبت شده است، لطفا چند روز دیگر مجدد برای انتقال تلاش کنید.

همچنین می توانید برای ثبت این دامنه جستجو کنید.

نام دامنه وارد شده، نامعتبر است

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوند and be between and characters in length
لطفا مقادیر وارد شده را مجدد بررسی کنید

ما تشخیص دادیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه، لطفا دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
Please select the language of the domain you wish to register.
ادامه جهت ثبت دامنه برای انتقال به ما و یک سال تمدید برای

.ir
13,841 تومان
.com
281,329 تومان
.org
338,740 تومان
.net
289,759 تومان
.info
393,507 تومان
.shop
821,781 تومان
تخفیف
.site
50,000 تومان
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود